Aurem Hørecenter Aalborg - Batterier

Page picture batterier

Batterier

Bar batteri

Den mest nødvendige forbrugsdel til et høreapparat er batteriet, men hvordan fungerer de egentligt, og hvordan skal de opbevares og behandles for at få den længst mulige levetid?

Moderne høreapparatsbatterier er luft-zink batterier, de indeholder kun lidt, eller slet ingen kviksølv, som ellers tidligere har været en vigtig komponent i batterierne. Luft-zink batterier skaber strøm ved at zinken i batteriet, indgår i en kemisk reaktion med ilt. Derfor er høreapparatsbatterier i dag, udstyret med et lille klistermærke som er påhæftet batteriet. Dette klistermærke dækker for små huller i batteriet, og forhindrer zinken i at blive påvirket af ilten i omgivelserne og forblive inaktivt.


Når man fjerner klistermærket, kan ilten i omgivelserne trænge ind i batteriet, gå i forbindelse med zinken, og starte den kemiske reaktion der gør batteriet aktivt. Derfor vil batteriet, selvom det ikke bliver brugt i høreapparatet, langsomt opbruge zinken, til det ikke længere er aktivt, og må kasseres.

Batterier

Ekstreme klimatiske forhold, så som meget høj eller lav temperatur, eller meget fugtigt eller tørt klima have en negativ effekt på høreapparatets holdbarhed. Ligeledes vil batterierne have en kortere holdbarhed, jo højere man kommer fra jordens overflade, f.eks. i bjerge, simpelthen fordi iltindholdet i omgivelserne er lavere end ved havets overflade.


Du skal:

  • Opbevare dine batterier ved stuetemperatur
  • Beholde dem i deres originale indpakning

Så er du sikret den bedste holdbarhed og bedste ydeevne

Bar gratis hoeretest

Bar kontakt

Gå til toppen