Aurem Hørecenter Aalborg - Øre næse hals læge

Øre Næse Hals Læge

For at få tilskud til høreapparater, første gang, skal man forbi en øre næse hals læge, for at få lavet en ørelægehenvisning til høreapparatsbehandling. Lægen laver en lang række undersøgelser, bl.a. For at stille en diagnose for høretabet.

De 2 typer af henvisninger som ørelægen kan lave

1.       Henvisning til offentlig behandling !
Når man skal høreapparater, har man valget mellem behandling i det offentlige system, som oftest foregår på en audiologisk afdeling på et sygehus. Høreapparatsbehandlingen i det offentlige system, vil altid være gratis og vederlagsfrit for brugeren.
Har man en hørenedsættelse som er kategoriseret som kompliceret, kan man ikke henvises til høreapparatsbehandling i det private, og skal således altid henvises til offentlig behandling.
Der er dog flere ulemper ved behandling i det offentlige system, såsom lang ventetid mange steder, og at høreapparatsudvalget består af ældre modeller.
På venteinfo.dk kan du se ventetiden på de enkelte offentlige klinikker, som tilbyder høreapparatsbehandling
http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx



            

2.       Henvisning til privat behandling !

Øre næse hals lægen kan også give dig en henvisning til behandling hos en privat høreapparatsforhandler. Henvisningen er et stykke papir, som du skal medbringe til den private høreklinik, som du vil købe høreapparat hos. Har du en henvisning, kan du få et tilskud til købe af høreapparater. I 2016 lyder tilskuddet på 6.388kr for behandling på begge ører. Mange øre næse hals læger, har valgt selv at oprette klinikker der sælger høreapparater, og har tendens til at anbefale netop de klinikker som de selv ejer. Men husk, der er frit valg mellem alle høreapparatsforhandlere, når du først har fået lavet din henvisning.

Hvad er forskellen på høreapparatsbehandling i det offentlige og private system

1.       Der er store forskelle på behandlingen hos de private høreapparats butikker, og de offentlige sygehuse. Samtidigt er der også stor forskelle på hvilken service, hvilke tilbud, priser, kompetence som de private kliniker har. Bliver man behandlet i det private system, er der forskellige tilskuds muligheder til køb af høreapparater. Har man en henvisning fra en øre næse hals læge, så kan man få et tilskud fra regionen på 6.388 i 2016, tilskuddet bliver reguleret lidt hvert år. Derudover har man mulighed for helbredstillæg fra kommunen hvis man er pensionist, og tilskud fra sygeforsikringen Danmark, hvis man er medlem. Jeg vil fortælle lidt mere om de forskellige tilskuds muligheder længere ned i artiklen.
En af de store fordele ved at blive behandlet hos en privat høreapparats forhandler, er at man selv kan bestemme hvilke høreapparater man gerne vil have. Man har hos nogle høreapparatsforhandlere mulighed for at låne flere forskellige høreapparats modeller med hjem, og afprøve, i vante omgivelser, hvilke høreapparater der passer bedst til éns behov. Samtidigt har man også valget mellem de sidste nye og bedste høreapparatstyper, som giver den bedst mulige hørelse. Tilskuddet på 6.388 kr fra regionen, rækker hos nogle private høreapparatsbehandlere til at dække hele betalingen for et sæt basis høreapparater. Èn af de helt store gevinster ved at handle sine høreapparater privat, er dog at man har mulighed for at prøve og købe den ypperste høreapparatsteknologi, noget som man er afskåret fra i det offentlige system. Vil man have de bedste høreapparater, som også er dem som giver den bedst mulige hørelse, så må man forvente en egenbetaling på mellem 1500 – 20.000 kr for et sæt høreapparater. Som med alt andet, så får man hvad man betaler for…
Her er en liste over private forhandlere
http://audiologi.dk/klinikker/?type%5B%5D=5&region%5B%5D=26&region%5B%5D=29&region%5B%5D=30&region%5B%5D=27&region%5B%5D=28

2.       I det offentlige system, er den store fordel at høreapparaterne bliver fuldstændigt dækket af tilskuddet, således er behandlingen gratis for dig. Som med alt andet, får man dog hvad man betaler for. De danske regioner indkøber høreapparater ind via Amgros, på vegne af de danske sygehuse. Høreapparatsindkøbet kommer i udbud, cirka hvert 3. år, hvor høreapparatsproducenterne kan byde ind med hver især deres produkter. Der bliver opstillet nogle krav og kriterier for høreapparaterne, således at der er en minimumskvalitet af de indkøbte høreapparater. Kan høreapparaterne leve op til den minimumskvalitet, eller laveste fællesnævner om man vil, så er det den laveste pris der afgør hvilke høreapparater der tilbydes til patienterne der får høreapparater i det offentlige system. De lave krav til kvalitet, og de store krav til at prisen SKAL være lav, indebærer at høreapparaterne man får udleveret, er af mildest talt svingende kvalitet. I værste fald, får man høreapparater man har svært ved, eller slet ikke kan bruge. I bedste fald får man høreapparatsteknologi, af lidt ældre årgang, men som man dog godt kan blive rimeligt hørende med. Man har dog ikke noget frit valg, og bliver påduttet hvilket høreapparat man får udlveret. I alle sammenhænge, har pris og kvalitet en sammenhæng, også når det gælder høreapparater. Undersøgelser viser også at høreapparatsbrugere som har fået deres høreapparater gratis i det offentlige system, har en lavere grad af tilfredshed, end brugere som har fået deres høreapparater hos en privat forhandler. På rigtigt mange offentlige klinikker , er der ligeledes sat mindre tid af til den enkelte bruger, nogle gange helt ned til 30 minutter til en høreapparatstilpasning, det er simpelthen umuligt at få et godt udbytte af en høreapparatsbehandling, når der ikke bliver sat tid af til korrekt indstilling af høreapparaterne. Mange må gå skuffede hjem med beskeden, om at de ”bare skal vænne sig” til lyden i et sæt dårlige apparater, der er mangelfuldt tilpasset. Ikke underligt at netop mange af de høreapparater, havner i skuffen. Heldigvis har man 3 måneders returret i det offentlige system, så hvis man ikke er tilfreds med høreapparaterne, kan de leveres tilbage og man kan bruge sit tilskud hos en privat forhandler i stedet.   Desværre er der også mange stedet lang ventetid på høreapparatsbehandling i det offentlige, f.eks på Aalborg sygehus er vetetiden 2 år.
Her er en liste over alle offentlige klinikker i Danmark – Husk der er frit sygehusvalg¨

http://audiologi.dk/klinikker/?type%5B%5D=4&region%5B%5D=26&region%5B%5D=29&region%5B%5D=30&region%5B%5D=27&region%5B%5D=28

Det skal du spørge om hvis du får høreapparater gennem det offentlige

 • Hvad er skæringsdatoen for tilbagelevering, hvis jeg ikke kan bruge apparaterne?
 • Hvor lang er ventetiden, hvis jeg skal have foretaget f.eks justeringer eller kontrol af mit høreapparat?
 • Kan jeg komme ind til den samme audiologist hver gang?

Det skal du spørge om, hvis du vil købe dine høreapparater privat.

 • Hvor lang tids garanti har jeg på apparaterne
 • Hvor lang tids gratis service har jeg på mine apparater, og hvad koster det når jeg ikke længere har gratis service.
 • Er klinikken ejet af en høreapparatsproducent, således at du kun får tilbudt apparater fra den producent, og ikke nødvendigvis den bedste løsning til dit høretab.
 • Må du afprøve flere apparater af gangen, på flere prisniveauer og fra forskellige producenter inden du bestemmer dig?
 • Hvad med kupler og filtre, hvor mange er inkluderet i prisen?
 • Hvad sker der hvis jeg taber høreapparatet, kan jeg tilkøbe en forsikring der dækker mod tab?

  Se eksempler på høreapparatspriser her
  http://www.aurem.dk/priser-fra-aurem-hoerecenter-aalborg

Dine muligheder for tilskud gennem det private og det offentlige.

Får man sine høreapparater gennem det offentlige system, er det helt vederlagsfrit, dvs. man skal ikke have penge op af lommen, og betale noget til selv. Ulempen er bl.a. ventetiderne på op til over 2 år, og at høreapparaterne er ældre modeller. Man kan få apparaterne udskiftet i det offentlige system, når de ikke længere kan repareres, eller de ikke længere dækker høretabet. Når der er gået minimum 4 år, kan man ansøge om at få dem udskiftet, men det er ikke et krav man har.

Hvis man vælger at købe sine høreapparater i det private system, er der 3 muligheder for at få noget af købet dækket gennem tilskud. Man kan få tilskud hvert 4. år

1.       Tilskuddet fra éns region er i 2016 6.388kr for to ører, det bliver reguleret hvert år og stiger som regel med 10-20 kroner. I 2012 var tilskuddet dobbelt så højt, altså cirka 13.000 kroner. Nedsættelsen af det offentlige tilskud, har medført at mange har søgt over i det offentlige system for at få udleveret deres høreapparater der, med store ventetider til følge. Hvad mange ikke ved, er at der samtidigt med nedsættelsen af tilskud  til køb af høreapparater i privat regi, også blev langt store begrænsninger og kvalitetsforringelser på det offentlige køb af høreapparater.
For at få tilskuddet første gang, skal man forbi en øre næse hals læge og have lavet en ørelægehenvising til høreapparatsbehandling. Når man skal have fornyet sine høreapparater hvert 4.år, er det ikke nødvendigt at tage forbi ørelægen. Det er som regel nok at underskrive en tro og love erklæring på, at man har behov for udskiftning.
Nogle private høreklinikker har høreapparater der er helt dækket af dette tilskud, således at der ingen egenbetaling er. De fleste steder er der dog som regel også mulighed for at betale for at få noget som er bedre teknologi, og som giver bedre hørelse.

2.       Tilskuddet fra sygeforsikringen Danmark varierer en smule efter hvilken gruppe man er i, og hvor meget egenbetaling man har på sine høreapparater.
Vælger man et høreapparat, hvor der er en egenbetaling, går Danmark ind og dækker op til 50% af den egenbetaling.

Gruppe 1 & 2 giver et tilskud på 3.000 kr for et sæt høreapparater, dog maks. 50% af egenbetalingen.
  Så hvis du betaler f.eks. 6000 kroner for et sæt høreapparater, får du refunderet 3.000 kroner af Danmark. Man kan få tilskud til køb af høreapparater 1 gang om året i gruppe 1 & 2

Gruppe 5 giver et tilskud på 1.500 kr for et sæt høreapparater, dog maks. 50% af egenbetalingen. Tilskuddet i gruppe 5 kan udbetales en gang hvert 4. år
http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=10

3.       Er man pensionist, har man også mulighed for at få dækket en stor del af egenbetalingen gennem ens personlige tillægsprocent – helbredstillæg – medicinkort. Man kan få dækket op til 85% af egenbetalingen, og har derved mulighed for at få den mest moderne og bedste høreapparatsteknologi, til en meget lille egenbetaling. Dette er en fantastisk ordning, der sikrer at selv pensionister med lille formue og indtægt, kan få en rigtig rigtig god hørelse. F.eks. hvis man har en procentsats på 85%, kan man få de bedste høreapparater til en egenbetaling på mellem 1000 – 3000 kroner. Man kan enten betale den fulde regning selv, og få pengene refunderet af kommunen. Eller endnu bedre, få høreklinikken til at fratrække procentsatsen direkte på fakturaen, og så afregner de direkte med kommunen.
Her er et link fra ældresagen, der fortæller og forklarer fint omkring reglerne for helbredstillæg
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/tillaeg-og-tilskud

Find en øre næse hals læge og ventetider

Man behøver ingen henvisning fra ens egen privat praktiserede læge for at få en tid hos øre næse hals lægen. Ventetiden kan være svingende, men for at få tid til at få lavet en henvisning til høreapparatsbehandling, er det typisk et par uger man skal vente. Ved akut behov, som ved. F.eks mellemørebetændelse eller lignende.

På sundhed.dk kan man finde den nærmeste øre næse hals læge
https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?Name=%C3%B8rel%C3%A6ge

Øre næse hals lægernes dobbeltrolle

Der har været meget debat omkring øre næse hals lægernes dobbeltrolle, og måske vi lige kort skal forklare hvad det så går ud på.
For at få tilskud til høreapparater, første gang, skal man have lavet en henvisning til høreapparatsbehandling. Dette kræver jo som bekendt at man skal forbi en Øre næse hals læge, for at få denne lavet. Det er ørelægens opgave at give dig, som forbruger/borger en uvildig rådgivning omkring dine muligheder for at få høreapparat, det er det som ørelægerne får betaling for, og det er det du forventer som borger.

Mange  øre næse hals læger har dog lugtet en god forretning, og har startet deres egne butikker hvor de sælger høreapparater. Således kan ørelægen , når borgeren kommer op for at få lavet en henvisning til høreapparatsbehandling, bare henvise eller anbefale dem ned i den butik de ejer…. Og vupti – tjene penge på de borgere som har opsøgt én for at få uvildig rådgivning.
Ofte får man ikke at vide at der findes andre muligheder end ørelægens egen butik, og endnu oftere ”glemmer” ørelægen at fortælle, at det faktisk er dem som ejer den pågældende butik.. Således kan de henvise patienter til sig selv, og tjene tykt på denne mulighed. Det skal dog siges at nogle ørelæger,
  som ejer egen høreklinik, stadig er gode til at fortælle deres patienter om ALLE mulighederne for at få høreapparater, og ikke bare nøjes med at fortælle om deres egen butik, men det hører efterhånden til sjældenhederne.

Mange andre private høreapparatsforretninger har taget konsekvensen af denne konkurrenceforvridning fra ørelægerne, og har simpelthen valgt at ansætte deres egne ørelæger. Man kan så diskutere om dette giver en uvildig rådgivning, umiddelbart ikke, da disse er købt og betalt af høreapparatsforretningen.

Så når man skal ud og have høreapparater for første gang, gælder det om at holde tungen lige i munden. Det er vigtigt at man spørger øre næse hals lægen, hvis han anbefaler en bestemt høreklinik, om det er én han ejer eller har økonomiske interesser i.

Læs en artikel om ørelægernes dobbeltrolle her
https://www.information.dk/telegram/2010/06/oerelaeger-henviser

De forskellige typer af private høreklinikker.

Når man skal ud og vælge sig en privat leverandør af høreapparater, er det efterhånden blevet lidt af en jungle. Der er rigtigt mange om buddet, det de tilbyder ligner på overfladen også meget hinanden. Men der er meget store forskelle på de private forhandlere… Lad os prøve at se på hvilke typer af private forhandlere der findes, og hvad forskellene er.

1.       De store kæder !
Ja, også i høreapparatsverdenen har den store kædedrift indtaget markedet. Efterhånden er tendensen også at de store kæder er blevet opkøbt af enkelte høreapparatsproducenter, for at de har en afsætningskanal for deres produkter. Man bliver kun anbefalet og solgt produkter, fra den høreproducent som ejer kæden. Som slutbruger ved man ikke dette, og derfor stoler man blindt på at det produkt man bliver anbefalet, er det bedste for ens ører.

Audionova er en af Europas største kæder af høreklinikker, og er for nyligt blevet solgt til Sonova koncernen. Sonova producerer høreapparater under mærkerne Phonak, Unitron & Hansaton. Således er det de mærker som du vil blive tilbudt hos Audionova. Audionova har dog også deres ”egne” mærker f.eks NOVASENSE, som blot er produkter fra Sonova – markedsført som værende Audionovas egne. Audionova er også den kæde der er suverænt størst i Danmark, med omkring 85 salgssteder. Mange af disse salgssteder er dog ikke reelle klinikker/butikker hvor man kan få service ugen rundt. Typisk er det bare baglokale eller lignende hos en urmager eller fodterapeut, som en audiologist besøger en gang eller 2 om måneden, for at tilpasse høreapparater på kunderne. Det ser flot ud på papiret at der er 85 klinikker, reelt set er tallet af ”rigtige” klinikker dog langt langt lavere.


Dansk hørecenter er også en af Danmarks største kæder af hørecentre, og én af de ældste samtidigt. De er ejet af GN store nord, og fører derfor KUN deres høreapparater under mærket BELTONE og GN REsound. Dansk hørecenter har omkring 24 butikker, og de er i modsætning til Audionovas butikker, bemandet alle sammen hele ugen rundt. Således kan man forvente at møde personale når man møder op på deres hørecentere.


Din hørelse, er en forholdsvis ny kæde af hørecentre. De er ejet af William Demant, den samme koncern som står bag OTICON og BERNAFON apparaterne, således er det de apparater du vil blive tilbudt i deres butikker. Der er relativt få centre, men de går dog med store udvidelsesplaner.

Audium er en kæde af høreklinikker som også er ejet af SONOVA, således er det deres høreapparater som man bliver tilbudt hos dem dvs. PHONAK & UNITRON. Efter SOnova har opkøbt Audionova, forventes det at Audium bliver integreret og opslugt i Audionova kæden.

Der findes endnu flere producent ejede kæder på det danske marked, dette var dog de største og vigtigst af dem. Det er vigtigt at du som forbruger har adgang til høreapparater fra alle producenter, da et mærke måske egner sig bedre til netop dit høretab og behov. Vælg derfor en høreklinik som kan tilbyde produkter fra alle høreapparatsproducenter.

2.       De ørelæge ejede høreklinikker.

De findes i rigt antal, og findes som minimum i alle store byer. Typisk fører de et begrænset udvalg af høreapparater, men har dog mulighed for at bestille hjem fra flere producenter. Således er de ikke tvangsindlagte til at bruge høreapparater fra en bestemt producent som f.eks  de producentejede hørecentre.

3.       De private og uafhængige klinikker
Dem findes der typisk ikke så mange af mere, da de fleste af dem er blevet opkøbt af kæderne.
Mange af disse uafhængige butikker har et stort udvalge af høreapparater, fra mange producenter, og er samtidigt meget konkurrencedygtige på Pris og service.. Vores egen klinik er ingen undtagelse
J www.aurem.dk

4.       De mobile hørecentre !
Efterhånden er der en del hørecentre som tager hjem til folk og foretager høreprøver og tilpasser høreapparater, det kan være en fordel, især hvis man har svært ved at komme ud af hjemmet. Bemærk at der nogle gange kan være udgifter man skal afholde og betale til høreklinikken i forbindelse med deres kørsel. Spørg ind til alle udgifter over en 4 års periode inkl,. Kørsel
et eksempel kunne være
www.høremobilen.dk

Priser på høreapparater

En af de ting som kan være vanskeligt som slutbruger, det er at sammenligne priser på høreapparaterne. Mange klinikker holder kortene tæt ind til kroppen, og vil ikke fortælle hvad deres høreapparaterne koster, før man møder op hos dem til en konsultation. Det er faktisk meget få klinikker som ønsker åbenhed omkring priserne, til stor frustration for dem som undersøger markedet for priser på et bestemt produkt.
Der kan kun opfordres til at man vælger en af de høreklinikker som ikke har noget at skjule mht. priserne, nogle klinikker har priser på hjemmesiden eller man kan få tilsendt den gældende prisliste.
På vores hjemmeside kan man altid se priser på de mest anvendte produkter, eller få en email med priser..
http://www.aurem.dk/tilskud-til-horeapparater
Nogle klinikker tilbyder også rentefri afdrag på høreapparaterne over en årrække, og da levetiden på et sæt høreapparater typisk er 4-6 år, kan det være en fin måde at dele betalingen op over en årrække. Især hvis man vil have den bedste og mest moderne teknologi, som kan koste en egenbetaling på op til 19.000kr.


Gå til toppen